Wyniki wyborów samorządowych:

Rok 1998:
 • do Rady Miasta wybranymi zostali: Roman Babiak, Zbigniew Daszyk, Józef Krynicki, Aleksander Olearczyk, Antoni Wojewoda.
 • do Rady Powiatu wybranymi zostali: Ewa Czarniecka, Bożena Fijałkowska, Czesława Kurasz.

Rok 2002:
 • do Rady Miasta wybranymi zostali: Roman Babiak, Ryszard Bętkowski, Józef Krynicki, Kazimierz Serbin.
  Komitet Wyborczy uzyskał 1988 głosów tj. 15,71 % ogółu oddanych głosów.
 • do Rady Powiatu wybranymi zostali: Czesław Bartkowski, Czesława Kurasz, Dariusz Wanielista.
  Komitet Wyborczy uzyskał 4111, tj. 13,17% ogółu oddanych głosów.

Rok 2006:
 • do Rady Miasta wybranymi zostali: Roman Babiak, Ryszard Karaczkowski, Józef Krynicki.
  Komitet Wyborczy uzyskał 1880, tj. 13,20% ogółu oddanych głosów.
 • do Rady Powiatu wybranymi zostali: Ryszard Bętkowski, Halina Jaskóła, Bogdan Struś, Krzysztof Such.
  Komitet Wyborczy uzyskał 4854, tj. 14,44% ogółu oddanych głosów.
 • do Rady Gminy Besko wybranymi zostali: Krystyna Bardzik, Bolesław Suwała, Zbigniew Bieleń, Marek Chrobak, Wiesław Banaś.
 • do Rady Gminy Komańcz wybranymi zostali: Mariusz Dymacz, Mariusz Janik, Edward Orłwski.
Rok 2010:
 • do Rady Miasta wybranymi zostali: zostali: Roman Babiak, Ryszard Bętkowski, Zbigniew Daszyk.
  Komitet Wyborczy uzyskał 1503, tj. 10,09% ogółu oddanych głosów.
 • do Rady Powiatu wybranymi zostali: Józef Baszak.
  Komitet Wyborczy uzyskał 2825, tj. 7,85%% ogółu oddanych głosów.
Stowarzyszenie "Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej"
adres: ul. Rynek 15 38-500 Sanok
email: zjednoczeni.sanok@gmail.com